Infiintari/modificari societati comerciale

 Consultanta cu privire la tipul de firma dorit de client, daca aceasta va fi sau nu platitoare de TVA.

Infiintari societati comerciale:

 • Rezervare denumire firma
 • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc.
 • Redactarea contractului de comodat pentru sediul social
 • Depunerea tuturor actelor si reprezentare in fata persoanei desemnate de Registrul Comertului, in vederea obtinerii certificatului de inregistrare;
 • Ridicarea certificatului de inregistrare si predarea acestuia clientului.

Modificari societati comerciale:

 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
 • Modificarea denumirii
 • Înscrierea sau modificarea emblemei
 • Schimbarea formei juridice
 • Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE
 • Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
 • Schimbarea sediului social în alt judeţ
 • Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
 • Prelungirea duratei de funcţionare
 • Reducerea duratei de funcţionare
 • Modificarea obiectului de activitate
 • Actualizarea obiectului de activitate
 • Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
 • Majorarea capitalului social
 • Reducerea capitalului social
 • Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
 • Suspendarea sau reluarea activităţii
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
 • Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
 • Modificarea datelor de identificare
 • Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare
 • Excluderea sau retragerea asociaţilor
 • Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
 • Corectare erori materiale

CONTACT